Oddział dwujęzyczny w SP18 - nabór na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, ogłaszamy nabór do klasy VII, która będzie oddziałem dwujęzycznym. Główne zasady nauczania w oddziale dwujęzycznym to:

  • j. angielski – 5h tygodniowo z podziałem na grupy,
  • nauczanie dwujęzyczne 3 przedmiotów  - w roku szk. 2022/2023 będzie to matematyka, fizyka i informatyka.

Realizując program oddziału dwujęzycznego będą podejmowane następujące działania:

  • Podczas lekcji matematyki, fizyki i informatyki będą realizowane treści zgodnie z podstawą programową.
  • Nauczyciel podczas tych lekcji będzie mówił zarówno w j. polskim jak i w j. angielskim. Proporcje będą zależeć od tematu, sytuacji, poziomu klasy.
  • Uczniowie będą korzystali z polskich podręczników, ale materiały dodatkowe będą przygotowywane w języku angielskim.
  • Prace pisemne będą pisane w j. polskim z dodatkowymi zadaniami w j. angielskim.
  • Niektóre formy pracy ucznia jak projekty, prezentacje, itp. będą wykonywane częściowo w j. angielskim.

Powyższe działania pozwolą na doskonałe przygotowanie uczniów do egzaminów oraz zdobycia certyfikatów językowych.

Poniżej znajduje się Regulamin rekrutacji do oddziału dwujęzycznego, a wkrótce pojawią się inne dokumenty m.in. Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych oraz Zakres wymagań do egzaminu kwalifikacyjnego do klasy dwujęzycznej.

Złożenie deklaracji przez kandydata jest obowiązkowe!

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do kontaktu telefonicznego (17 748 24 95) oraz mailowego (dyrektor@sp18.resman.pl)

Grażyna Lachcik
Dyrektor SP18

Lista uczniów przyjętych do oddziału dwujęzycznego