l

W Gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 18 pracuje higienistka szkolna, która jest oddelegowana do pracy przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W związku z tym wszelkie zapytania i uwagi związane z działalnością Gabinetu prosimy kierować do osoby koordynującej pracę higienistek szkolnych w SP ZOZ Nr 1: tel. 17 85 352 81-84 wew.363 .

W imieniu SP ZOZ Nr 1 informujemy, że higienistki szkolne każdego pracującego ostatniego dnia miesiąca od godz. 12:00 składają miesięczne  sprawozdania oraz mają zebranie grupy zawodowej oraz szkolenia  przy ul. Hetmańskiej 21.

Raz w miesiącu (cały dzień) każda higienistka szkolna  jest zobowiązana do wpisywania wykonanych  procedur medycznych do komputera (za dany miesiąc) w gabinecie Higieny Szkolnej przy ul.Hetmańskiej 21.

 

W związku z niepodjęciem zatrudnienia od 01.09.2022 r.  Pani Knutelskiej Joanny  w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie i brakiem kadry w miesiącu wrześniu 2022 r. kieruję na zastępstwo:

poniedziałek (5,12,19,26.09.2022) - 7:25-11:25 Czanerle Grażyna

wtorek (6,13,20,27.09.2022) 7:25 -15:00 Klasicka Lucyna

środa (7,14,21,28,09.2022) 8:00-15:35 Czachor Urszula

czwartek (8,15,22,29.09.2022) 7:25-15:00 Klasicka Lucyna

planowo:

piątek 10:45-15:00 Janik Daria

Informuję, że od dnia 20.09.2022 r. do 31.12.2022 r. kieruję dodatkowo do pracy w gabinecie profilaktyki zdrowotnej Panią Lichorobiec Natalię - pielęgniarkę:

wtorek - 7:25-15:00


Z poważaniem
koordynująca higieny szkolnej
mgr Dorota Niedzielska
tel. 17 85 352 81-84 wew.363