Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej Nr 18 

 01.09.2021r. (środa)

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2021

Spotkania z uczniami oraz rodzicami (on-line)             

13.09.2021r. (poniedziałek)

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające plany pracy szkoły

 

22,23.09. 2021r. (środa, czwartek)

 

Spotkania organizacyjne z rodzicami (stacjonarnie i on-line)

14.10.2021r. (czwartek)

 

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1.11.2021r. (poniedziałek)

 

Dzień Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny

11. 11.2021r. (czwartek)

Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny

 

17,18. 11.2021r. (środa, czwartek)

 

Spotkania z rodzicami

 

15. 12. 2021r. (środa)

Spotkania z rodzicami (informujące o zagrożeniu oceną niedostateczną)

 

23.12.2021r. – 02.01.2022r.

(czwartek  -   niedziela)

 

Zimowa przerwa świąteczna

6.01. 2022r. (czwartek)

 

Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny

Do 20.01.2022r. (czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych           z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

21.01. 2022r. (piątek)

Zakończenie I półrocza roku szk. 2021/2022

 

26.01.2022r. (środa)

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze roku. szk. 2021/2022

2,3.02. 2022r. (środa, czwartek)

Spotkania z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego 2021/2022

7.02 – 11.02.2022r.(pon.– pt.)

Robocze spotkania zespołów przedmiotowych i wychowawczych

14.02.2022r. – 27.02.2022r. (poniedziałek - niedziela)

 

Ferie zimowe

2.03.2022r. (środa)

 

Konferencja plenarna podsumowująca pracę szkoły za I półrocze roku szk. 2021/2022

 

14.04.- 19.04.2022r.(czw. – wt.)

Wiosenna przerwa świąteczna

 

27, 28. 04.2022r. (środa, czwartek)

 

 Spotkania z rodzicami

 

 

1.05.2022r. (niedziela)

Święto pracy

 

3.05. 2022r. (wtorek)

 

Rocznica Konstytucji 3-Maja - dzień ustawowo wolny

18.05.2022r. (środa)

Spotkania z rodzicami informujące

o proponowanych ocenach z zachowania

i ocenach niedostatecznych z obowiązujących przedmiotów edukacyjnych

 

24,25,26.05.2022r. (wt., śr., czw.)

Egzaminy ósmoklasisty

 

 

do 01.06.2022r. (środa)

 

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

 

04.06. 2022r. (sobota)

Piknik Rodzinny

 

16.06.2022r.(czwartek)          

 

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

06.06 - 10.06.2022r. (pn. - pt.)

 

Robocze spotkania zespołów przedmiotowych i wychowawczych

 

do 09.06.2022r. (czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

 

14.06.2022r. (wtorek)

 

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2021/2022

 

24.06.2022r. (piątek)

 

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 

29.06.2022r. (środa)

Konferencja plenarna podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny 2021/2022

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093):

12.11.2021r (piątek)

07.01.2022r. (piątek)

24, 25, 26.05. 2022r. (wtorek, środa, czwartek)

02.05.2022r. (poniedziałek)

17.06.2022r. (piątek)

23.06.2022r. (czwartek)